Pravidla a podmínky spolupráce - affiliate program

Rádi byste s námi navázali spolupráci v rámci affiliate programu? Pojďme se nejdříve dohodnout, jak na to.

1. Obecná ustanovení 

1.1.

Provozovatelem partnerského programu je SVOJTKA & Co.,s.r.o.

Tato pravidla a podmínky upravují povinnosti a práva účastníka programu (dále Partner) a povinnosti a práva SVOJTKA & Co.,s.r.o. (dále Provozovatel).
1.2.

Registrace do Partnerského (affiliate programu) je bezplatná. K jejímu dokončení je třeba souhlas Provozovatele, pak se stáváte Partnerem a zároveň se zavazujete dodržovat podmínky tohoto programu. Partner se přihlašuje (registruje) do programu tím, že učiní registraci na webových stránkách Provozovatele a zcela vyplní všechny položky.

1.3.

Provozovatel může přihlášku (registraci) do affiliate programu odmítnout bez udání důvodu. Partnerem může být pouze osoba starší 15 let, a pokud je fyzická osoba, nesmí mít zaregistrovaný více než 1 affiliate účet.

1.4.

Osobní údaje Partnera uvedené při registraci do affialite programu jsou zpracovávány firmou SVOJTKA & Co.,s.r.o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

1.5.

Partner souhlasí s tím, že Provozovatel může používat jeho jméno (název společnosti) a logo v prezentacích, marketingových materiálech, seznamech zákazníků a seznamech zákazníků na webových stránkách.

1.6.

Partner souhlasem s podmínkami partnerského programu společnosti SVOJTKA & Co.,s.r.o. a dává souhlas ke zpracování svých osobních údajů při registraci uvedených.

2. Podmínky spolupráce

2.1.

Partner si může ze systému vybrat, jakou formou bude propagovat produkty případně stránky Provozovatele. Jedná se zejména o umístění různých druhů reklamních formátů standardních velikostí, které dodá Provozovatel. Partner může dále odkazovat na stránky Provozovatele formou textového inzerátu na svých stránkách. Důležitá je ovšem přítomnost unikátního identifikačního čísla Partnera ve všech odkazech směrovaných na stránky Provozovatele.

2.2.

Propagace firmy SVOJTKA & Co.,s.r.o. nesmí být umístěna na stránky s obsahem odporujícím zákonům České republiky a na pornografické servery. Zároveň nesmí Partner propagovat produkty firmy SVOJTKA & Co.,s.r.o. způsobem, který by odporoval dobrým mravům a poškozoval dobré jméno společnosti, např. lživým tvrzením o nabízených produktech.

2.3.

Partner nesmí napodobovat vzhled webových stránek a podstránek www.lonelyplanet.cz a eshop.lonelyplanet.cz. A nebudit tak v návštěvníkovi dojem, že jde o doménu vlastněnou společností SVOJTKA & Co.,s.r.o.

2.4.

Reklamní formáty SVOJTKA & Co.,s.r.o. nesmí být umisťovány na stránky bez obsahu a na stránky vytvořené pouze za účelem zobrazování reklam, ať už je obsah relevantní či nikoliv.

2.6.

SEM není povolen.

2.7.

SVOJTKA & Co.,s.r.o. neodpovídá za funkčnost reklamních kódů jakkoli modifikovaných Partnerem. 

3. Provize - typy, výše, podmínky a její výplata

3.1.

Provozovatel vyplatí Partnerovi odměnu ve výši 7 % z ceny uskutečněné objednávky, bez ceny dopravného. Prodané zboží musí být zakoupeno zákazníkem, který přišel na stránky eshop.lonelyplanet.cz ze stránek Partnera a to během 30 dnů od okamžiku, kdy naposledy klikl na banner Partnera a navštívil tak stránky eshop.lonelyplanet.cz. Nákup se stává platným v okamžiku zaplacení zboží hotově, bankovním převodem nebo dobírkou.

3.2.

Z technických důvodů je pro uznání provize nutné, aby návštěvníci stránek Partnera měli ve svém zařízení, z něhož na stránky vstupují, povoleny cookies.

3.3.

Provizi dle bodu 3.1. obdrží vždy pouze ten Partner, z jehož stránek přišel zákazník jako poslední.

3.4.

Provize dle bodu 3.1. se vyplácí Partnerovi při minimální dosažené částce 500,- Kč.

3.5.

K výpočtu provize a dodání podkladů k fakturaci Partnerovi dochází vždy jedenkrát měsíčně do 10. dne následujícího měsíce.

3.6.

Provozovatel na základě vystavené faktury od Partnera vyplatí provizi při splnění bodu 3.4. Provize bude vypočtena z bodu 3.1. V případě, jde-li o jeho první žádost o výplatu provize, je automaticky zaslána tzv. Smlouva o zprostředkování. Partner je povinen tuto smlouvu podepsat a zaslat obratem na adresu uvedenou ve smlouvě. Smlouva o zprostředkování je právní dokument, který umožňuje výplatu provizí našim Partnerům bez Živnostenského listu.

3.7.

Provozovatel se zavazuje vyplatit provizi Partnerovi nejpozději do 14 dní po splnění všech patřičných náležitostí (zaslání faktury, smlouvy o zprostředkování apod.). Výdaje spojené s bankovními převody hradí Provozovatel. Partner je povinen zaslat fakturu nebo smlouvu o zprostředkování do 14 dní od data obdržení podkladu k fakturaci od Provozovatele. Pokud tak Partner neučiní, pozbývá dalšího nároku na fakturovanou provizi.

3.8.

Partner je povinen zdanit provizi z partnerského programu dle platného Zákona o daních z příjmů. Pokud je plátcem DPH k fakturované částce si připočte 21% DPH.

3.9.

Provozovatel může kdykoliv změnit výši provize.

4. Firma SVOJTKA & Co.,s.r.o. se zavazuje

4.1.

že svému Partnerovi zajistí přístup na server, kde bude moci online sledovat výsledky svojí kampaně. Zejména počet objednaných a zaplacených objednávek a také výši své aktuální provize.  

5. Podmínky odstoupení od smlouvy

5.1.

Spolupráce se uzavírá na dobu neurčitou, může ji zrušit kterákoliv smluvní strana. Provozovatel doručením návrhu na zrušení spolupráce resp. smlouvy o zprostředkování Partnerovi formou e- mailu.

5.2.

Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat obsah stránek a umístění bannerů na stránkách našich partnerů a ukončit partnerskou spolupráci v případě porušení jakéhokoliv bodu těchto pravidel a podmínek.

5.3.

V případě odhalení podvodů ze strany Partnera si Provozovatel vyhrazuje právo okamžitě ukončit spolupráci a to bez jakýchkoliv nároků a povinností vyplývající ze smlouvy mezi Provozovatelem a takovým Partnerem.

6. Závěrečná ustanovení

6.1.

SVOJTKA & Co.,s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tato pravidla a podmínky a aktivovat nové verze Partnerského programu. Pokud Partner nepřijme nové podmínky, kontrakt mezi ním a Provozovatelem bude ukončen.

6.2.

Účast v Partnerském programu je chápána jako souhlas s těmito pravidly a podmínkami.

6.3.

Registrací na serveru https://eshop.lonelyplanet.cz/affiliate-login/ a umístěním zdrojového kódu reklamní plochy na svých internetových stránkách souhlasí bez výhrady obchodní partner s těmito zprostředkovatelskými podmínkami.

Platnost podmínek a pravidel affiliate programu je od 10.1.2016.