Váránasí - jak přežít a užít – indické město s tou nejsilnější atmosférou

Máte za sebou návštěvu indického Zlatého trojúhelníku Dillí – Agra – Jaipur a přežili jste ukrutné davy lidí ve zdraví? Fajn, tím jste si vysloužili velikánskou medaili cti a nyní byste měli být připraveni se vypořádat i se zbytkem subkontinentu. Aby vaše cesta pojala i něco z duchovního života Indie, doporučujeme zamířit nejprve do Váránasí (dříve Benáras), nejposvátnějšího města Indie.

Váránasí, město rozestoupené na březích posvátné řeky Gangy, je považováno za hlavní duchovní centrum země. Říká se, že pokud zde hinduista zemře, jeho tělo je obřadně zpopelněno a popel vhozen do posvátné řeky Gangy, tak tím dosáhne osvobození (moksha) z koloběhu reinkarnací a dosáhne věčné blaženosti. Navzdory ohromnému množství lidí, kteří se do města sjíždějí - ať už cizinci, nebo samotní Indové - víra dodává městu neobvykle uctivou atmosféru a zvláštní kouzlo, které uchvátí i toho nejvíc zcestovalého návštěvníka. A i přestože odsud nebudete odjíždět jako konvertovaní hinduisté, tak určitě odjedete s pocitem, že jste aspoň na chvíli nahlédli do tajuplné indické duše.

Lodě a poutníci zaplňují břehy na Dashashwamedh ghátu © mazzzur / Getty Images

Co byste měli očekávat

Váránasí je jedno z nejstarších měst Indie a nejdéle souvisle obydlená oblast světa. Je to místo bouřlivé a intenzivní, pestrobarevné a chaotické. Nesmírně vzrušující a úchvatné, jakmile překonáte úvodní kulturní šok. V minulosti bylo známé také pod jmény Káší nebo Benáres, ale nakonec se místní usnesli na Váránasí, které odkazuje na názvy Varuna a Assi, přítoky Gangy, které se do ní vlévají přímo v srdci svatého města.
Pro hinduisty je v popředí zájmu především pásmo ghátů, dlouhých schodišť tvořících nábřeží, po kterých lidé sestupují do posvátné řeky, smýt ze sebe své hříchy. Od brzkých ranních hodin do pozdní tmy se nábřeží hemží zástupy všech možných skupin: věřící přicházejí konat obřady a koupele, svatí muži sádhuové meditují a doufají v almužnu, věštci budoucnosti lákají na své služby, menší skupiny provádějí každodenní lekce jógy. Nemohou samozřejmě chybět žebráci a pouliční prodavači všemožných cetek a malého občerstvení, samozvaní průvodci a lodníci, kteří se snaží „ulovit“ zájemce o projížďku po řece. Tito všichni tu mají své vlastní zájmy, ale nejvíce jim jde samozřejmě o skupinu největší, turisty:-) Ale i navzdory hlučným a rozjařeným davům, na nábřeží stále převládá atmosféra zbožnosti a posvátnosti. Mnoho hinduistických poutníků sem míří na sklonku života, aby na březích posvátné řeky Gangy byla jejich těla po smrti zpopelněna a oni tak dosáhli vytoužené moksha. Ohně na kremačních ghátech Manikarnika a Harischandra planou téměř nepřetržitě dnem i nocí. 

Svatí muži na nábřeží Gangy nabízejí za drobný příspěvek požehnání © neelsky / Shutterstock Royalty Free

K tomu, abyste zažili gháty v celé své kráse a plných odstínech, je třeba se sem vydat v různých denních dobách. Nejprve přijďte už za úsvitu a svezte se jednou z mnoha nabízených loděk. Vychutnáte si gháty, dokud ještě nejsou tolik přelidněné a slunce nespaluje všechno, co se včas neschová. Pak se sem vraťte před setměním, kdy se na nábřeží odráží měkké, zlatavé světlo zapadajícího slunce. Většina návštěvníků se tou dobou pomalu shromažďuje na ghátu Dashashwamedh, kde se schyluje k ohňovému ceremoniálu aarti. Ten se koná prakticky každý den a scéna tanečníků s mohutnými svícny, doprovázených éterickou hudbou, vám zůstane ještě dlouho vrytá do paměti.

Jak se rychle zorientovat

Stará čtvrť Váránasí se táhne podél západního břehu Gangy a tvoří jej doslova bludiště úzkých a spletitých uliček zvaných galis. Někdo se tu může cítit lehce klaustrofobicky, obzvlášť když se setká s davem dalších lidí, ale faktem je, že tohle místo prostě má svoji atmosféru, asi nejsilnější z celého města. Možná i díky tomu, že se tu od dob středověku změnilo jenom málo. Staré město sahá až k nábřeží Gangy, a to pak tvoří více než 80 ghátů. Naproti tomu východní břeh Gangy je jen pustá písečná pláž, většinu času zahalená dusivým kouřem z pohřebních hranic.
Nejlepším orientačním bodem ve starém městě je křižovatka Godaulia Crossing, kousek od ghátu Dashashwamedh. Hlavní vlakové nádraží Varanasi Junction, nebo také Varanasi Cantonment, leží několik kilometrů severně, stejně jako hlavní autobusové nádraží, které je hned naproti. Město je doslova přecpané taxíky a cyklo- i motorikšami, ovšem do ulic starého města přes den žádná motorová vozidla nesmí, tak na to pamatujte, až si tu budete přes internet vybírat ubytování. Letiště pak leží 24 km na sever od centra, dostanete se sem jednoduše taxíkem nebo autorikšou.

Ženy při ranním náboženském obřadu pudža na nábřeží svaté řeky © Giuseppe Carbone / Shutterstock Royalty Free

Co ve Váránasí podniknout?

V tomto městě se nebudete nudit ani na chvíli. Návštěvy nespočetných chrámů, lekce jógy, obřady a ceremonie na nábřeží – pořád tu je co dělat. Minimálně půl dne rádi věnujete zdánlivě nečinnému posedávání na ghátech, pozorování zdejšího dění a nasávání nezapomenutelné atmosféry víry a náboženského nadšení. Zde je několik TOP doporučení, jakým způsobem nejlépe proniknout k podstatě atmosféry svatého města.

•    Projděte nábřeží: Gháty, které lemují břeh řeky Gangy, jsou nejkouzelnější za svítání, kdy sem poutníci scházejí k obřadní koupeli a rituálu uctění vycházejícího slunce, jemuž nabízejí vodu z posvátné řeky jako dar. Prakticky celý západní břeh je možné projít po ghátech, jen občas jednolitý proud schodišť přeruší starověké kamenné podstavce (na kterých se často suší v řece vyprané prádlo), nebo pomalu se hroutící chrámy. Začněte na Assi ghátu a namiřte severně, přes Dashashwamedh a Manikarnika ghát, k Schindia ghátu, u něhož se do vody pomalu sesunuje starobylý Šivův chrám (někdy též nazýván „Plovoucí“), až po Panchganga ghát, který korunuje ohromná, kamenná mešita, postavená mughalským císařem Aurangzebem. Určitě si doneste dostatek paměťových karet do foťáku, ale pamatujte, že pohřební hranice a spalovaná těla je zakázáno fotit a je to považováno za velkou nezdvořilost. Koupání v řece Ganga, které tu denně provádí tisícovky lidí, rozhodně nedoporučujeme – tento úsek řeky byl několikrát vyhodnocen jako nejvíce znečištěný na celém světě.

•    Vyplujte na řeku: Ranní vyjížďka na řeku vám nabídne jedinečný pohled na gháty a chrámy, celou scenérii budete mít před sebou jako na dlani. Sledujte ranní rituální koupele a buďte svědky spalování zemřelých na Manikarnika ghátu. Nebo si vychutnejte dramatickou atmosféru večerního ohňového rituálu aarti na Dashashwamedh ghátu, pokud vyplujete krátce před setměním. Na akční lodníky nabízející vyjížďky narazíte během krátké procházky po ghátu asi tak tisícdvěstěpatnáctkrát. Pokud se vám s nimi nechce smlouvat, zeptejte se ve svém hotelu – většina z nich dokáže plavbu také zajistit.

Večerní obřad aarti plní vzduch na Dashashwamedh ghátu vůní kadidla, ohněm a tóny meditační hudby © Tim Makins / Getty Images

•    Uctěte bohy: Dobře, možná nemusíte úplně všechny ve všech chrámech města - je jich tu totiž přes 2000 – ale rozhodně byste neměli minout chrám Vishwanath plný zlata, zasvěcený Šivovi jakožto pánu vesmíru. Jeho zlatem pokryté věže září do daleka a je to jeden z nejuctívanějších chrámů v celé Indii. Bohužel po několika násilných útocích zde byla zavedena velmi přísná bezpečnostní kontrola a návštěvníci musí před vstupem projít několika důkladnými prohlídkami (nezapomeňte si s sebou vzít pas). Další chrámy jsou potom rozesety v uličkách starého města. Všimněte si také malých svatyní oranžovými balvany, které jsou uctívané jako zástupci opičího boha Hanumana.

•    Ztraťte se v bludišti: Uličky starého centra Váránasí jsou neskutečně křivolaké a zamotané, a velice lehce se v nich dá ztratit orientace. Tak trochu tu zabloudit a nechat se jimi pohltit je ale součástí návštěvy tohoto jedinečného města. Mějte přitom na paměti, že stačí najít cestu ke ghátům, kde se už lehce zorientujete, zvlášť pokud už jste na nich jednou byli. Uličky jsou lemované obchůdky a stánky s jídlem, zastrčených svatyní a sošek bůžků ve výklencích, pestře barevně vymalovaných, a samozřejmě také všudypřítomných „posvátných“ krav, které hodují na odpadcích před obytnými domy. Buďte připraveni na nezaměnitelné aroma tohoto labyrintu -  pronikavý zápach kravských výkalů, vůně páleného kadidla i kazící se odpadky – vaše smysly rozhodně nezůstanou netečné.
 
 

Váránasí je jedním z center klasické karnatacké hudby, jejíž původ je ale na jihu Indie © Matt Munro / Lonely Planet

•    Utečte do Sarnathu: Váránasí je posvátným městem buddhismu skoro stejně tak dlouho jako hinduismu. Pokud chcete na chvíli uniknout davům lidí v úzkých uličkách, tak mávněte na rikšu a popojeďte 6 km na sever do Sarnathu. Právě zde Buddha poprvé předával své učení poté, co sám dosáhl osvícení. Později zde vyrostl celý chrámový komplex, v čele s 34 m vysokou stúpou Dhamekh. Do dnešních dnů se z 2000 let starého komplexu zachovaly ruiny chrámů tvořící velký park.

•    Nalaďte se na Indii: Vzhledem k tomu, že Váránasí nese funkci jednoho z významných indických center vzdělanosti, je to také ideální místo, kde se naučit něco o indické kultuře. Navštivte některou z přednášek Benares Hindu University, přidejte se k lekci jógy na nábřeží, nebo se zapište na kurz karnatacké klasické hudby ve škole International Music Centre Ashram, která je i sídlem známého mistra ve hře na sitár, Raviho Shankara.
 
•    Pomodlete se: Každý večer se na Dashashwamedh ghátu koná fascinující ceremoniál aarti, při němž se vzduch naplní vůní kadidla, zpěvem modliteb a břinkotem doprovodné muziky. Činely bouchají, zvonky zvoní, bubny duní, dým olejových lamp stoupá k nebi a lidé spouští lodičky z banánových listů se zářící svíčkou po proudu Gangy. Ghát se plní poutníky i turisty a všichni se nechávají unést obřadní atmosférou. Vzhledem k popularitě tohoto večerního obřadu může být někdy lepší volbou pozorovat obřad z pronajaté lodi. 

Svatý muž sádhu medituje ve svitu hřejivého slunce © Kimrawicz / Shutterstock Royalty Free

Kde se ubytovat?

Zamotaný labyrint starého města je určitě nejzajímavějším místem, kde se dá ubytovat. Najdete tu mnoho levných hostelů, některé dokonce s terasou, ze které máte celé nábřeží i Gangu jako na dlani. Ganpati Guest House je jeden z takových, docela populární. Jeho nejlepší pokoje mají balkony s výhledem na řeku a hostům je k dispozici i sympatický stinný dvorek. V Brown Bread Bakery Guesthouse, nedaleko Pandey ghátu, mají levné pokoje a jako příjemný bonus vynikající restauraci přímo v objektu. Mezi jejich službami je také nabídka vyhlídkové plavby po řece. O něco luxusnější je potom Brijrama Palace, původní palác z roku 1812, kde žila královská rodina z Nagpuru a je plný dobových lustrů a orientálních koberců. Pokoje jsou přepychové a restaurace jedna z nejlepších ve městě.
Další příjemná místa k pobytu se nabízejí kolem Assi ghátu, lehce na jih od nejrušnější oblasti. Stops Hostel je jeden z původních ve Váránasí a nabízí tu nejsyrovější cestovatelskou atmosféru – spoustu společných prostor a pokoje po 6 – 14 lůžkách. Hotel Ganges View poněkud zvyšuje laťku, má úžasné pokoje a prostornou terasu se zahradou a výhledem na řeku.
Spousta levnějších a středních hotýlků se dá najít kolem nádraží. Úroveň má velký rozsah od těch vcelku komfortních po naprosto strašné, ale neustálý hluk je daní za to, že zůstáváte blízko dopravním uzlům. Hotely z nabídky velkých světových řetězců pak sídlí většinou ve čtvrti Cantonment, severně od vlakového nádraží.

Opice řádí ve spletitých uličkách centra Váránasí © Yavuzsariyildiz / Getty Images

Pozor na triky a podvůdky

Bohužel je třeba konstatovat, že mnohá varování, která jste ohledně Váránasí možná zaslechli, jsou opodstatněná. Město je doslova centrem podvodníků a zlodějíčků, ale dobrou zprávou je, že většině jejich triků se dá lehce vyvarovat, když budete aspoň trochu logicky uvažovat. Zde je seznam nejčastějších triků, se kterými se jako návštěvník Váránasí můžete setkat:

•     Rikšové: Řidič taxi nebo rikši trvá na tom, že vámi vybraný hotel vyhořel nebo že silnice je uzavřená – ale že zná jiný, stejně dobrý hotel (který mu, samozřejmě, zaplatí provizi za dovezené hosty). Odmítněte mu zaplatit, dokud vás nedoveze na správné místo, a předtím, než vystoupíte, si dobře si ověřte, že jste skutečně tam, kde jste chtěli být.

•    Lodníci: Cena pronájmu loďky je vždy velmi přemrštěná, a proto tvrdě smlouvejte. Než nastoupíte na loď, musíte mít stoprocentní jistotu, že víte, kolik budete platit, a také jak dlouho bude plavba trvat. Oblíbeným trikem lodníků je odvézt turisty kamsi po řece a tam jim oznámit, že si zaplatili jen za 30 minut, a pokud chtějí odvézt zpátky, musí zaplatit znovu.

•    Kremace: Na spalovacích ghátech (Manikarnika víc než Harischandra) se může stát, že budete požádáni o příspěvek na pohřby pro chudé, kteří si nemohou dovolit nakoupit dostatek dříví. Muži, kteří k vám s touto prosbou přijdou, jsou podvodníci, takže je s klidem a ve vší slušnosti odmítněte. Jiní vám budou zase nabízet své průvodcovské služby, že vás zavedou na speciální místa s lepším výhledem. Nic extra jiného, než kam se dostanou ostatní lidé, vám pravděpodobně neukážou. Navíc mějte na paměti, že fotit pohřební hranice je zakázané a považované za nanejvýš hrubé. Raději jen přihlížejte a nechte na sebe působit zvláštní atmosféru tohoto místa.

•    Naháněči: Spousta falešných průvodců a naháněčů skenuje nepřetržitě místa, kde se pohybuje nejvíc turistů. Doufají, že se jim povede někoho „ulovit“ pro návštěvu obchodů nebo hotelů, které jim zaplatí provizi. Ignorujte jejich vychvalování a běžte sami tam, kam je vám libo – v jejich doprovodu totiž za všechno zaplatíte mnohem víc, než běžný zákazník (právě proto, aby měli z čeho vyplatit onu provizi).

•    Bhang lassi: Váránasí je jedním z nejvýznamnějších center šivaismu, a proto je zde široce dostupná marihuana (bhang). Úřady nad turisty kupujícími marihuanu většinou zamhouří oko, ale občas mohou být pokuty vysoké a největší riziko spočívá jinde – mnoho hotelů nebo restaurací pokoutně nabízí bhang lassi, jogurtový nápoj, do kterého ale mohou přidat cokoli a v jakémkoli množství. Případů omámených a okradených (nebo něco horšího) turistů a turistek už je bohužel známo dost.

•    Otravné opice: Opice se prohánějí ulicemi starého města naprosto bez omezení a mohou být agresivní, zvlášť pokud si nesete nějaké jídlo. Navíc mohou přenášet vzteklinu. Buďte proto obezřetní, raději se jim vyhněte obloukem, a pokaždé, když budete opouštět svůj hotelový pokoj, nezapomeňte zavřít všechny dveře a okna, a to i kdybyste šli třeba jen na recepci.

•    Všudypřítomné trable: V prostoru starého města budete neustále cílem těch, co nabízí masáže, plavby, věštění osudu a další pochybné služby. Jsou většinou neškodní, ale po delší době to může být skutečně otravné. Pokud nemáte o nabídku zájem, tak rozhodně, ale mírně řekněte „Ne.“ a pokračujte tam, kam máte namířeno. Zachovat klid je jediný možný způsob, jak tyto situace zvládnout – prostě přijměte, že jste hosty v jiné kultuře a tento ukrutný chaos je to, co utváří jedinečnou atmosféru Váránasí.

Zaujala Vás popisovaná destinace, chtěli byste se dozvědět víc a získat podrobnější informace týkající se Indie? V e-shopu najdete tištěného průvodce Lonely Planet Indie Poznáváme. 

Byli jste na výletě, dobrodružné cestě či třeba stáži a rádi byste o tom řekli světu? Sdílejte své zážitky z cest s dalšími cestovateli přímo zde na webu anebo na Facebooku Lonely Planet Česká republika.

Booking.com
Napsal: Lonely Planet

Předchozí článek

Cestovatelský gastro kalendář na rok 2019

Další článek

Canyoning v Dalatu – způsob, jak si užít vodopády Datanla

Související články

Články

VRINDAVAN - místo pro duchovní líbánky

Každé místo v Indii má svou specifickou energii. Někde vyzařuje temná, mystická až surová síla, jinde se vám otevře atmosféra zcela hravá a povznášející. Z mého pocitu a pohledu je tohle Vrindavan. Podle indické legendy ve zdejších spletitých uličkách vyrůstal bůh Krišna s jeho družkou Rádhou a láska, kterou mezi sebou vzájemně oplývali, dodnes dýchá z každé zdi a každého stromu tohoto starobylého města.  Vrindavan obtéká jedna z posvátných řek Jamuna. Indové věří, že z nich při koupeli smyje…

Články

Indická Chennai

Tři a půl hodiny letu z Dubaje a garantuju vám, že se ocitnete v jiném světě. Obklopí vás nikdy nekončící dopravní špička, ve které se však Indové perfektně vyznají, na každém rohu vonící čerstvě připravená samosa a tak upřímné úsměvy lidí, že vás to místy až bude vyvádět z míry. Chennai neboli Madras poprvé Možnosti dopravy jsou ve městě Chennai, dříve zvaném Madras, takřka neomezené. Perfektně tady funguje jak Uber, tak místní servis sestávající z vozítek zvaných rikša, které vás odvezou všude tam, kam budete potřebovat. A naúčtují si to podle taxametru, stejně jako normální…

Články

Spaľovač mŕtvol z indického Váranasí

Daj, daj peniaze pre chudobných! Diabolsky vyzerajúci spaľovač mŕtvol sa rukami špinavými od popola naťahoval po manželovej fotoveste s vreckami. Oči mal podliate krvou od večného dymu z kremačných ohňov a zuby červené od žuvania betelu. Musíš prispieť! postavil sa nám rozhodne do cesty. Manikarnika ghát je jedným z najznámejších, najpozoruhodnejších miest v indickom svätom meste Váranasí. Ich počet sa na ôsmich kilometroch posvätného brehu na vonkajšom ohybe rieky Gangy mení. Sú gháty kúpacie, také, kde sa perie, pri niektorých stoja chrámy, a tak tam veriaci chodia vykonávať rituálny…

Články

Džajpur - růžové hlavní město v Rádžasthánu

Chystáte se do Indie a ještě nejste rozhodnuti, jaké město navštívíte. Hledáte propojení moderního místa s architektonicky nádhernou historií, ze které se Vám nebude chtít odjet? Pak si rozhodně přidejte do svého cestovatelského plánu Pink City – město s duší! Jsem rád, že jsem si jej mohl přidat do své sbírky, protože se tam rozhodně vrátím a věřím, že vás bude tento článek inspirovat k jeho návštěvě také. Džajpur - město kontrastů Historické město Džajpur doslova dýchá historií. Jeho přívlastek Pink City, tedy Růžové město, vzniklo postupně v minulých časech za vlády hinduistického panovníka, kdy maháradža, který nechal natřít tehdejší hradby města do červena. Přenádherný dojem z dochovaného historického…